O projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wystawy

Wystawy

Wystawy dotyczą kilku płaszczyzn tematycznych, wchodzących ze sobą w dialog, wpisujących się w projekt konserwacji i rewitalizacji mauzoleum i fortu carskiego w Ostrołęce. Dialog ów uwzględni fakt powstania, w 1931 roku, mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 1831 roku na terenie carskiego fortu ziemnego zbudowanego w latach 80-tych XIX wieku oraz fortu, który powstał na polu bitwy z 1831 roku stoczonej między wojskami polskimi i rosyjskimi.

25 maja 2013
Czytaj więcej o: Wystawy
Przejdź do - Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji Projektu powstał nowy produkt turystyczny w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe. Udostępniony został nowy obiekt infrastruktury kultury.

Konserwacji i rewitalizacji poddane zastał dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, których stan określano jako bardzo zły - carski fort ziemny oraz pomnik - mauzoleum. W pierwszym przypadku wyeksponowano in situ unikalną fortyfikację, w drugim jedyne na taką skalę w kraju mauzoleum wiążące się z powstaniem listopadowym.

23 maja 2013
Czytaj więcej o: Rezultaty projektu
Przejdź do - Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy

- Uporządkowanie zieleni na terenie fortu na podstawie przeprowadzonej waloryzacji, mające na celu uczytelnienie wartości kulturowych.

- Oczyszczenie fosy.

- Rekonstrukcja profili i nasypów form ziemnych: wyprofilowanie wału ziemnego po robotach rozbiórkowych, zlicowanie wału ziemnego z bocznymi tarasami pomnika, wyrównanie poziomu majdanu fortu w miejscu istniejącej niecki.

22 maja 2013
Czytaj więcej o: Zakres rzeczowy
Przejdź do - Autorzy oraz wykonawcy

Autorzy oraz wykonawcy

Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, koordynator Projektu.

Fest Grupa, Warszawa - opracowanie programu konserwatorskiego fortu i mauzoleum, pod  kier. prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Molskiego.

21 maja 2013
Czytaj więcej o: Autorzy oraz wykonawcy